RUNT VÄRLDEN

FEIF, International Federation of Icelandic Horse Associations, är ett gemensamt samarbetsorgan för nationella islandshästföreningar och finns i över 20 länder i Europa, Amerika, Australien och Nya Zealand. Uppdraget är att föra samman människor som brinner för islandshästen och den kultur, ridning och livsstil som följer islandshästen. Huvudfokus ligger på hästens välfärd och att bibehålla rasens renhet och kvalitet.

GEMENSAM UPPSÄTTNING AV REGLER

FEIF är värd för möten där viktiga frågor i islandshästvärlden diskuteras och beslutas. Detta innefattar bland annat regler för tävlingar, riktlinjer för domare, utbyte av synpunkter på avelsmål, utbildningsfrågor, ungdomsarbete och mycket mer. Inom FEIF-länderna finns det en gemensam regelbok för avel och tävling, vilken är ganska unik i hästvärlden.

WORLDFENGUR: EN UNIK AVELSDATABAS

WorldFengur innehåller det ursprungliga avelsregistret och är den officiella stamboken för islandshästen. Man samlar in information om islandshästar i medlemsländerna i FEIF och gör den tillgänglig på nätet.

WorldFengur innehåller information om alla registrerade islandshästar i världen. Endast renrasiga islandshästar kan registreras i WorldFengur och för närvarande innehåller databasen information om över 400 000 hästar. I WorldFengur kan man finna allt ifrån en lista på avkommor och deras ägare till tävlingsresultat, bilder och individernas skattade avelsvärde (BLUP) för en enskild häst. Där kan virtuella betäckningar göras, där man kan stämma av sannolikheten för olika färger, avelsvärdet i olika egenskaper etc.