UTBILDNINGSSYSTEM

Det finns flera alternativ för yrkesutbildning inom den isländska hästvärlden. Många länder har sina egna utbildningssystem, som oftast drivs av den nationella islandshästorganisationen. I Sverige bedrivs utbildningar såväl inom SIF, som på några gymnasieutbildningar inom naturbruk och YH-utbildning och hippologprogrammet på SLU.

UTBILDNING FÖR YRKESVERKSAMMA INOM HÄSTNÄRINGEN

Island erbjuder en högskoleutbildning i Equine Science, en unik och högt värderad kandidatexamen, som innehåller en hel del praktisk ridning och undervisningserfarenhet. Hólaskóli, Equine University of Iceland, tar emot studenter från flera länder varje år, som i sin tur återvänder till sina hemländer där de arbetar med undervisning och utbildning av hästar. Hólaskóli har varit den drivande kraften i utbildning inom islandshästvärlden i flera decennier, tillsammans med den isländska tränarföreningen, FT.

POPULÄRA HÄSTUTBILDNINGAR

Under de senaste åren har flera skolor erbjudit islandshästinriktade kurser som en del av läroplanen, vilket gör denna underbara sport och livsstil ännu mer tillgänglig för alla. Olika kortare kurser och seminarier erbjuds också under hela året, några organiserade av islandshästföreningar, andra av privatpersoner. Generellt är islandsryttare ganska angelägna om att bredda sina kunskaper och färdigheter och många fritidsryttare deltar i olika kurser och seminarier varje år. Allt med ambitionen att bli en bättre ryttare och kunna utbilda sin häst. Utöver detta, tillbringar tusentals barn sina somrar på ridläger eller på ridkurser med islandshästar runt om i världen.

Links:

www.holar.is
www.lhhestar.is
www.feif.org
www.tamningamenn.is
w
ww.lbhi.is