ELEGANT OCH KRAFTFULL

Det officiella avelsmålet för islandshästar är att producera en frisk, fertil och hållbar ridhäst, som är robust men ändå elegant. En mångsidig häst med fem utmärkta gångarter. Den ska visa fullständigt naturlig balans, och rörelserna ska vara smidiga och vägvinnande i alla gångarter och ge ett vackert och uttrycksfullt helhetsintryck.

LITEN MEN ROBUST

Storleken på islandshästar kan variera avsevärt, från bara cirka 130 cm i mankhöjd till över 150 cm. Den genomsnittliga storleken på hästar som visas i avelsvärderingar numera är knappt 140 cm, vilket är betydligt högre än för 30 år sedan. De främsta anledningarna till detta är naturligtvis både avelsurvalet och förbättrade foder- och levnadsförhållanden.

Läs mer om officiella avelsmål, regler och förordningar här.