Islandshästens intressenter har utvecklat en marknadsstrategi för att öka medvetenheten om och stärka bilden av islandshästen på den internationella marknaden. Målet är att fler ska upptäcka islandshästens goda egenskaper och de tjänster och produkter som är relaterade till islandshästen. Förhoppningen är att detta kommer stärka gemenskapen runt islandshästen världen över och att lönsamheten ökar hos företag i branschen.

Projektet startade 2015 då det hölls workshops på Island samtidigt som folk världen runt som engagerar sig i frågor som rör islandshästen intervjuades. Syftet var att granska och samla ihop kunskap inför strategiarbetet och att bygga upp islandshästens varumärke. Medlemmar i islandshästgemenskapen deltog aktivt både i de workshops som hölls och genom att komma med värdefulla synpunkter i intervjuer. Data, statistik, rapporter och forskning granskades och användes sedan för att utveckla varumärkesstrategin – vision, positionering, varumärkets hörnstenar och karaktär.


Click on the picture to view or download full brochure

Horses of Iceland bring you closer to nature

Varumärket Horses of Iceland bör ses i ett större sammanhang och som en gemensam nämnare för alla de olika aktiviteter som förknippas med islandshästen och den globala gemenskapen.

En aktiveringsplan för de kommande åren har tagits fram. Målgrupper och målområden har fastställts och den önskade inriktningen för alla aktiviteter och kommunikation har definierats. Webben samt digitala och sociala medier är av avgörande betydelse för planen. Där spelar hemsidan horsesoficeland.is och hashtaggen #horsesoficeland en stor roll.

Projektet finansieras av hästindustrin och den isländska regeringen. Det är nu allas våran uppgift att ta vara på möjligheten att ge islandshästen den internationella uppmärksamhet den förtjänar. Vi uppmanar islandshästentusiaster att förena sina krafter och investera i det här spännande arbetet.

Alla kan delta i projektet. Ladda ner avtalet för deltagande här. Fyll i formuläret, underteckna, skanna in och skicka det till Jelena Ohm, jelena@islandsstofa.is, som även har ytterligare information. Du kan också ringa tel. +354 511 4000 för att få kontakt med Promote Iceland / Íslandsstofa.

Overview of Horses of Iceland marketing activities 2017

Overview of Horses of Iceland marketing activities 2018

Overview of Horses of Iceland marketing activities 2019