naturens formningskrafter 

Islandshästen har formats av landets natur. Island är en vulkanö, vilket betyder att jorden är rik av mineraler och landet har en unik vegetation som även den har formats av de extrema väderförhållanden som råder.

FODER AV HÖG KVALITET

Undersökningar visar att det hö som produceras på Island i dag brukar vara av mycket hög kvalitet. Detta var inte alltid fallet innan tekniken att göra inplastade höbalar blev utbredd, särskilt eftersom det isländska sommarvädret kan vara ganska oförutsägbart. När fodret kan förvaras på ett säkert sätt bevaras gräsets kvalitet och det har visat sig att det är den perfekta näringen för hästarna.

ANPASSAD TILL DET HÅRDA KLIMATET

Vintrarna kan visserligen vara långa på Island men på grund av Golfströmmen är de mildare än vad det geografiska läget tyder på. Öns väderförhållanden kan vara extrema men med sin tjocka vinterpäls är islandshästen väl anpassad till det hårda klimatet. Hästarna bygger också upp fettreserver under sommaren och hösten som både isolerar och fungerar som energireserv när tillgången till mat minskar under de kallaste vintermånaderna.

MODIG MEN LUGN

Hästar är de ända domesticerade djuren på Island som fortfarande hålls utomhus hela sitt liv. Om de har tillgång till bra betesmark med naturligt väderskydd behöver de ofta inte ens någon extra utfodring och är fortfarande feta och friska när våren kommer. Isländsk terräng är öppen och grov och från tidig ålder lär hästarna sig att röra sig smidigt över ojämn mark, berg och klippor och att korsa floder. Detta gör hästarna både kraftfulla och genuina. Ryttare från andra länder vittnar ofta om att hästar som är uppväxta på Island har speciella egenskaper utan någon större inblandning från människor. Den naturliga miljön utvecklar fantastiska egenskaper som mod, nyfikenhet, självförtroende och lugn.